Sosyal Medyada Biz!

DİKİŞSİZ

Sağlıklı

Kolay

Güvenilir

Klipsli Sünnet

Uzm. Dr. Ali Osman KÖKSAL Kimdir?

      Uzm. Dr. Ali Osman KÖKSAL, 1998 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 2002 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Yozgat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. 2007-2013 yılları arasında Özel 23 Nisan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde çalıştı. 2013-2016 yılları arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başasistanı olarak eğitim kadrosunda görev aldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sosyal Pediatri Doktora eğitimini 2022 yılında tamamlamıştır. 2016-2019 yılları arasında Özel Subayevleri Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nde çalıştı. 2019 yılından itibaren eşi Doç. Dr. Tülin KÖKSAL ile birlikte kurmuş olduğu özel muayenehanesinde tam zamanlı olarak hizmet vermektedir. Uzm. Dr. Ali Osman KÖKSAL evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALİ OSMAN KÖKSAL KONFORLU SÜNNET

SÜNNETİN YAPILIŞ AŞAMALARI

 • 01 Sünnet öncesi bilgilendirme ve randevunun oluşturulması.
 • 02 Kişisel bilgilerin alınması ve sünnet için anne ve babadan onay alınması.
 • 03 Hemşiremiz tarafından sünnet sürecinin anlatılması.
 • 04 Ücretsiz fotoğraf çekimi. (Fotoğraf çekimi için kliniğimizde her yaşa uygun sünnet kıyafeti bulunmaktadır.)
 • 05 Sünnet bölgesinin muayenesi ve uyuşturma işleminin yapılması.
 • 06 Anne ve babaya sünnet sonrasında yapılacak işlemlerin anlatılması.
 • 07 Sünnet işleminin yapılması .
 • 08 4. veya 5. günde klipsin çıkarılması.

Sık Sorulan Sorular?

 • Sünnet öncesi ön görüşme ve muayene gerekli değildir. Sünnet randevusuna gelindiği zaman sünnet bölgesi muayene edilmekte olup, sünnete engel bir durum yoksa sünnet yapılmaktadır. 
 • Gerek dikişli gerekse klips yöntemlerinde temel hedef, fazla olan sünnet derisinin çıkartılmasıdır. Her iki yöntemde de sünnet derisi cerrahi olarak, yani kesilerek çıkartılır. Klips yönteminde, kesilecek deri ilk önce tutulur sonra kesilir. Klips prensibi yıllardır bebeklerin göbek kordonunu kesme işleminde de kullanılmaktadır. Klips yöntemiyle sünnet, aslında bu prensibin pipiye uyarlanmasıdır. Dokuların klipsle tutturulup kesilme prensibi aşağıdaki avantajları da beraberinde getirmektedir.
 • Klips yönteminin dikişli sünnete göre en önemli avantajı, komplikasyon oranlarının, yani risklerin anlamlı ölçüde düşük olmasıdır. Dikişli sünnet sonrası en büyük risk kanamadır. Dikişli sünnet sonrasında olan kanama genellikle tekrar dikiş atılmasını gerektirir. Klips takılı olduğu süre boyunca kanama beklenmez. Kısaca, klips yöntemi kanama riskini önemli ölçüde azaltır.
 • Enfeksiyon riski de klips yönteminde son derece düşüktür.
 • Klips yönteminin dikişli sünnette göre diğer önemli bir avantajı, bu yöntemde dikiş atılmaması ve açıkta yara bulunmamasıdır. Kesilen yara kenarlarını klips bir araya getirir ve yara plastiğin altında kapalı ortamda kalır. Yaranın dışarıyla teması olmadığı, yani açıkta yara olmadığı için, sünnet sonrası pansuman gerektirmez. Dikişli sünnette, özellikle ilk 48 saat yaraya çok dikkat etmek gerekir. Uygun yara bakımı ve pansuman, dikişli sünnet sonrasında oldukça önemlidir. Klips yöntemindeyse sünnet sonrası hiçbir yara bakımı veya pansuman gerekmez. Her pansuman çocukta oldukça fazla stres ve acıya yol açar. Klips yönteminde yara bakımına gerek olmaması en önemli avantajlardan biridir.

İDEAL SÜNNET YAŞI

 1. Sünnetin ideal yaşı oldukça tartışmalı bir konudur. Kimi psikiyatristler 1-6 yaş arasını sünnet için sakıncalı bulurken, kimileri de 2-4 yaş aralığını önermezler.
  Diğer yandan, psikiyatrist ve psikologların ısrarla üzerinde durduğu bu yaş aralığında (fallik dönemde) yapılan sünnet ile ileriki yaşlarda oluşacak psikolojik etkiler arasındaki bağlantı 100 yılı aşkın süredir ortaya konulamamıştır. Mevcut çalışmaların çoğu, farklı yaş gruplarındaki çocukların sadece sünnet sürecinde yaşadıkları korkuyu karşılaştırmaktadır. Yani, 1-6 yaş aralığında sünnet edilen çocukların ileride karşılaştıkları psikolojik sorunları, 7 yaş ve sonrasında sünnet olanlarla karşılaştıran uzun süreli izlemli bir çalışma yoktur. Böyle bir çalışma yapıldığında belki de, bilincin hızla geliştiği ve çocuğun artık okula hazır olduğu 6 yaş sonrasında yapılan sünnetin psikolojik açıdan daha sakıncalı olduğu sonucuna varılabilir.
 2. Psikiyatristlerin belirlediği yaş sınırının çelişkili diğer bir yönü daha vardır. Çocukların cinsel kimliklerini tanıyıp benimsemeleri 6 yaşına kadar tamamlanır. 6 yaşını tamamlamış bir erkek çocuğu, kendini erkek olarak kabul etmiş ve cinsel organını olduğu gibi benimsemiştir. Bu dönemden sonra cinsel organ üzerinde yapılan şekil değişmelerine karşı bu yaş grubunun çok daha duyarlıdır. Sünnet sırasında pipisinin tamamen kesileceğini zanneden, sünnet sonrası kız olacağını düşünen, nasıl idrar yapacağını soran, sünnetten 3-4 ay sonra bile “ben eski pipimi istiyorum” diyenlerin tamamı 6 yaş üzerindeki çocuklardır.
  Nitekim sünnet yaşının, uzun dönem etkilerini araştıran 2012 tarihli bir makale, 7 yaş sonrası sünnet olan çocukların, 7 yaş öncesi sünnet olanlara oranla daha fazla cinsel sorunlarla karşılaştığını göstermiştir [Cüceloğlu EA, Hoşrik ME, Ak M, Bozkurt A: Sünnet Yaşının Erken Boşalma Üzerindeki Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2012; 23(2): 99-107].
 3. Bu araştırmada, 7 yaşından sonra sünnet olan çocuklarda ileride erken boşalma görülme oranı daha yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, sünnetin 7 yaş öncesi, mümkünse doğumdan sonraki ilk 3 yıl içerisinde yapılması gerekliliğini vurgulamışlardır. Sınırlı hasta sayısıyla yapılan bu çalışma öncül bir araştırma niteliğini taşımakla beraber, ileriki yıllarda yapılacak büyük karşılaştırmalı çalışmalarla ideal sünnet yaşı daha fazla aydınlatılacaktır. Ancak mevcut öncül verilere bakılırsa, önümüzdeki yıllarda psikiyatristler karar değiştirip “cinsel kimlik oturduktan sonra- yani 7 yaş sonrası- sakın sünnet yaptırmayın!” derse, hiç şaşırmamak gerekir.
 4. Sonuç olarak; sünnetin ideal yaşı konusunda elimizde yeterli bilimsel veri yoktur. Hiç kimse sünnetin ideal yaşını net olarak bilmemektedir. Söylemlerin tamamı teori veya tezdir. Kişisel fikrim, sünnetin mümkün olan en erken dönemde yapılmasıdır. Çocuğun bilinci fazla gelişmeden, soyut düşünce başlamadan ve özellikle okul arkadaşlarıyla etkileşim başlamadan sünnet olayının bitirilmesidir. Okula giden ve gitmeyen çocukların sünnet tepkileri arasında son derece büyük farklılıklar bulunmaktadır.  Okulda duyduğu sünnet hikâyeleri veya “balta” şakaları çocukları son derece korkutur. Şunu asla unutmamak gerekir, sünnet çocuklarda az ya da çok psikolojik bir travmaya yol açar. Bu etkilenmenin hangi yaşta ne düzeyde olduğu veya kalıcı olup olmadığı net olarak bilinmemektedir. Tüm bu tartışmalardan uzak kalmak isteyen ve psikolojik etkilenme açısından risk almak istemeyen ailelerin tek bir seçeneği vardır: sünnet için bebeklik dönemini tercih etmek. Bu sebepler ışığında bizce ideal sünnet 0-6 aylık iken yapılmalıdır. Bebeklik döneminde idrar sebebiyle birçok çocukta idrar yolu enfeksiyonu ve mantar içerisinde kireçlenme gibi hastalıklar gözükmektedir. Bu tür hastalıkların önüne geçebilmek maksadıyla erken sünnet yapılması faydalı olacaktır.
 • Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme üretme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Cerrahi ve psikolojik komplikasyon görülme ihtimali çok daha azdır.
 • Sünnetle alınan deri penis ucunu ve idrar deliğini örtmektedir. Ve bu derinin altında bir havasız, pislik ve salgı biriken, idrarla temas halinde bir alan oluşmaktadır. Bu sebeple düzenli temizlenmezse enfeksiyon oluşumu için uygun bir zemin oluşturur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taşıyıcılık aracı olabilir. Özellikle çocuklarda sünnet derisi yapışabilir, ucu daralabilir. İdrar çıkışını engelleyebilir. Penis apselerine neden olabilir. Parafimozis dediğimiz sünnet derisi sıkışarak peniste kan akımını bozabilir. Bu derinin sünnetle alınması bahsettiğimiz problemlere karşı korunma sağlar.
 • Sünnette lokal veya genel anestezi uygulanabilir. Plastik klips yöntemi çok kısa (5-6 dakika) süren bir cerrahi işlem olduğu için lokal anestezi yapılması hastanın konforu açısından daha uygundur.
 • Klipsli sünnet ile dikişli sünnet arasında yapılış tekniği açısından sonuç olarak bir fark yoktur. Yani 2 yöntemde de neşter ile sünnet derisi kesilmektedir. Sadece klipsli sünnette dikiş yoktur. Dikiş yerine klips kullanılmaktadır.
 • Klips yöntemi dünyada 60, Türkiye’de ise 30 yıldır uygulanmaktadır. Şu anda Türkiye’deki yapılan sünnetlerin %70-80’i klips yöntemiyle yapılmaktadır. Klips yöntemi daha pratik, daha kısa sürer, daha kolay ve daha estetik olur. Dikiş yoktur. Klips yöntemi Yaklaşık 5-6 dakika sürer. Dikişli sünnet daha zordur. 25-30 dakika sürer.
 • Klips çıktıktan sonra 7 – 10 gün arasında iyileşme olmaktadır. 
 • Bez kullanan bebeklere sünnet sonra hemen bez bağlanabilir. Bağlayacağınız bez bebeğinizin kullandığı bezin 1 numara büyüğü olmalıdır. 
 • Bez kullanan bebekler için Bezli Sünnet Külodları sünnet bölgesini korumada oldukça etkilidir. Bezli sünnet külodu kullanmak istemeyen aileler karton bardağı koruyucu olarak kullanabilirler.
 • Büyük çocuklar için Sünnet külodu sünnet bölgesini korumada oldukça etkilidir. Sünnet külodu kullanmak istemeyen aileler karton bardağı koruyucu olarak kullanabilirler.
 • Klips çıktıktan 1 gün sonra sabun ve şampuanlı banyo yaptırılabilir. 
 • Normal şartlarda klips kendiliğinden çıkmaz.
 • Küçük bebeklerde iyileşme erken olduğu için nadiren tek veya iki taraflı klips kendini bırakabilir. Bu önemli bir durum değildir. İyileşmenin hızlı olduğu anlamına gelmektedir. Bezi açıldığında bebeğin elini pipisine götürmesine izin verilmemelidir. Çünkü klips kendiliğinden çıkmaz ama tutup çekilirse çıkma ihtimali yüksektir. Sünnet derisi zayıf olduğu için klipsi çıkarmaya bebeğin de gücü yeter. Bez değişimlerinde  bebeğin elini mutlaka birinin tutması faydalı olacaktır.
 • Sünnetin herhangi bir mevsimi yoktur. Klips yöntemi ile yapılan sünnetler her mevsim yapılabilir.
 • Sünnetlerin yazın yapılmasının sebebi tıbbi değil, sosyolojiktir.
 • En önemli sebep ise okulların kapalı olmasıdır. Yazın sünnet ettirilen çocuk, okulundan uzak kalmamış oluyor.
 • Gurbettekilerin yazın tatil için evlerine dönmesi de, sünnette beraber olmak için iyi bir fırsat yaratıyor.
 • Tıbbi olarak yazın veya kışın olması arasında fark yoktur. Hatta çok sıcak olmayan havalar, sıkıntıya girmiş bir çocuk için daha uygundur.
 • Bu tercihte sosyal nedenler belirleyicidir. Geleneklerin gerekleri açısından ve çocuğun okul hayatının etkilenmemesi için bu dönemler uygundur. Tıbbi olarak sünnetin bir mevsimi yok.
 • Klipsli sünnet dikişli sünnette olduğu gibi neşter ile yapılır. Lazer kullanılmaz.
 • Ciltle ilgili estetik hataların bir kısmı ve eksik sünnet düzeltilebilir. Fakat idrar kanalı yaralanmaları, penis gövdesi, glans yaralanmalarını düzeltmek ciddi ameliyatlar zinciri gerektirebilir. Bazen de düzeltmek mümkün olmayabilir, organ kaybına gidebilir.
 • Sünnet ciddi bir cerrahi müdahaledir. Psikolojik yaklaşım, anestezi tekniği ve riskleri açısından, cerrahi estetik ve teknik açısından sadece doktorlar yapmalıdır. Basit görülen bu işleme bağlı ciddi kalıcı sakatlıklar oldukça sıktır.
 • Klipse az bir miktarda bulaşmış ise ıslak mendil veya ıslak pamuk ile silinebilir.
 • Klipse çok fazla miktarda kaka bulaşmış ise klips bölgesi ve bebeğin poposu ılık duru su ile yıkanabilir. Klipsi kaydıracağı için kesinlikle sabun ve şampuan kullanılmamalıdır.

Doktor Takvimi Yorumlarımız

Doktor takviminde bulunan bütün yorumları okumak için tıklayınız…

Google Yorumlarımız

ŞEYMA ŞEYMA
ŞEYMA ŞEYMA
2023-09-04
Ali Osman Köksal hocamızdan çok memnun kaldık iki oğlumuz Muhammet talha ve Mehmet Fatihin sünnetini gerçekleştirdi minimum acıyla olabildiğince fazla konforla sünnet sürecimizi geçirdik kendilerinden çok memnun kaldık tavsiye ederiz
Halime Ayyıldız
Halime Ayyıldız
2023-09-01
Gönül rahatlığıyla evladınızı emanet edebilirsiniz. İşini çok iyi yapan ve en önemlisi hastasına önem verip ilgilenen bir doktor. Çok güzel bir sünnet süreci geçirdik tekrardan Ali Osman bey ve ekibine teşekkür ediyorum ????????
Didemoy6 vh AKÇAY
Didemoy6 vh AKÇAY
2023-08-27
Ali osman hocam emekleriniz için teşekkür ederiz eli çok hafif çocuklara konuşarak ikna eden ve güler yüzünüz için doktorumuz kesunlikle herkeze tavsiye ediyorum
Veli Ertürk
Veli Ertürk
2023-08-22
Oğlumun sünnetini geçen hafta yaptırdık, süreç ile ilgili tüm detaylar düşünülmüş, oldukça profesyonel bir ekip, güler yüzlü,temiz konforlu bir sünnet süreci atlattık.Hocamiza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.
Zehra Özkök Karakaya
Zehra Özkök Karakaya
2023-08-19
Tavsiye üzerine ali osman hocamıza gittik ve çoook memnun kaldık. Hocamız ve ekibi çok ilgililer ve işlerinde çok başarılılar. Ortami cok temiz ferah. Gitmeyi düşünenler tereddüt etmeden gidebilirler. İyiki sizi tercih etmişiz, herşey için tekrardan çok teşekkürler hocam
Yakup Bayoglu
Yakup Bayoglu
2023-08-06
Ali hocamdan Allah razı olsun. Çok güzel sünnet yaptı. Oğlum 1.5 yaşında hiç ağlama, sızlanma yapmadı. Allaha şükür güzel geçti. 1 haftada iyileşti. Ali hocamı tavsiye ederim. Kendisi çok ilgili ve bilgili birisi.
Rabia Kmbr
Rabia Kmbr
2023-08-01
Sünnetimizden cok memnun kaldık. Sünnet öncesi ve sonrası bilgilendirme ilgi ve alaka sayesinde kolay bir Sünnet geçirdik. Herkese tavsiye ederim. Hocamın ellerine sağlık.
Rasha Koca
Rasha Koca
2023-04-27
I was so happy with the doctor daily contact And always he was asking about my son Thanks a lot Doctor ..

Google’da bulunan bütün yorumları okumak için tıklayınız…